Hygiene

 

Hygiëne, discretie en steriliteit gegarandeerd.

 

Erkend door FOD Volksgezondheid inzake hygiëne en steriliteit

 

Wij werken hoofdzakelijk met disposable (wegwerp) materialen. Dus zowel naalden als tangen worden enkel en alleen voor u gebruikt en verdwijnen daarna in de afvalcontainer. Alle andere materialen doorgaan 3 fasen: desinfectie, reiniging met ultrasoon en sterilisatie met autoclaaf. (Er wordt ook enkel met Titanium juwelen gepierced)

 

Sinds 1 januari 2006 is het nieuwe Koninklijke besluit betreffende tatoeages en piercings van kracht. Het is ons wettelijk verplicht onze klanten hierover in te lichten en een affiche van dit besluit duidelijk zichtbaar in de shop op te hangen.

 

Voor het uitvoeren van een tattoo/piercing krijgt iedere klant een beknopte kopie (zie link) hiervan die gelezen en goedgekeurd dient te worden voor aanvang van het uitvoeren van de tattoo of piercing (informed consent).

 

Piercings en tatoeages die worden uitgevoerd in slechte omstandigheden houden een risico voor de gezondheid in. Men merkt volgende risico’s op:

 

Bacteriële infecties, met name huidinfecties of kraakbeeninfecties (bv door de staphylococus aureus), tetanus,…;

Virale infecties, met name hepatities en aids,…;

Allergische reacties, met name op bestanddelen van de inkt, kleurstof en de ingebrachte voorwerpen.

 

Alvorens over te gaan tot een piercing of tatoeage, worden volgende personen verzocht een arts te raadplegen:

 

Die lijden aan hemofilie, een storing in stolling of die geneesmiddelen nemen die kunnen interfereren met de bloedstolling of vorming van bloedklonters;

Die lijden aan een verminderd immunitair systeem of herhaalde infectie;

Die lijden aan een allergie;

Die lijden aan een huidaandoening;

Die lijden aan een hartkwaal;

Zwangere vrouwen.

 

Meer info: Koninklijk Besluit betreffende Tattoos & Piercings

 

Tatoeages en piercings zijn duurzaam en zelfs permanent onomkeerbaar. U kunt vóór de verrichting steeds bedenktijd vragen. Tatoeages en piercings moeten worden verricht in strikte hygiënische omstandigheden. U kunt er zich van vergewissen dat de beroepsbeoefenaar wegwerphandschoenen gebruikt nadat

hij zijn handen heeft gewassen en dat hij een nieuwe nog ingepakte naald gebruikt. De beroepsbeoefenaar moet een lijst met de na te leven aanbevelingen inzake hygiëne te uwer beschikking stellen. Voordat u bloed geeft, moet u verklaren dat u een piercing of tattoeage ondergaan heeft, zelfs wanneer het siervoorwerp is verwijderd. U kan gedurende een bepaalde periode als bloeddonor geweigerd worden. Tatoeages en piercings mogen niet worden verricht op personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs, geneesmiddelen die hun beslissingsvermogen beïnvloeden of meer algemeen, die niet over hun beslissingsvermogen beschikken. In het geval van infectie, allergie of ander symptomen die na de verrichting opkomen, wordt er aangeraden een arts te raadplegen.

 

Tattooshops staan nu onder toezicht van de FOD volksgezondheid, om na te gaan of aan alle hygiënische normen voldaan wordt. Iedere ingeschreven tattooshop volgt dan ook de regels beschreven in het koninklijk besluit, bovendien worden frequent controles en gezondheidsinspecties uitgevoerd.

Vanuit de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de overheid werd bovendien een specifieke opleiding opgelegd betreffende hygiëneprocedures bij piercings en tattoos. Ikzelf heb deze opleiding in september 2009 gevolgd via Syntra Brussel en heb deze succesvol met getuigschrift beëindigd.